Får kun gamle svar

Justitsminister Søren Pape Poulsen giver gamle svar på Peter Kofod Poulsens ny spørgsmål om indsatsen mod Uber

12-01-2017 | Tekst: |

Dansk Folkepartis Peter Kofod Poulsen stillede i december sidste år spørgsmål til justitsministeren og bad ham redegøre for, om der vil blive rejst sigtelse for overtrædelse af taxilovgivningen for de chauffører, som dagbladet Politiken den 30. september 2016 omtalte under rubrikken ”SKAT vil give oplysninger om Uber-chauffører til politiet”? Yderligere bad Peter Kofod Poulsen ministeren redegøre for, hvilke muligheder myndighederne har for at stoppe de chauffører, som fortsætter med at køre ulovlig taxikørsel?

Justitsministerens svar er gammel vin på nye flasker. Han henviser til, at Københavns Politi vedvarende har haft fokus på den ulovlige taxikørsel, og det har de fortsat. Politiet vil også fortsætte med at sigte Uberchauffører for overtrædelse af taxilovgivningen. Ministeren henviser desuden til en ældre udtalelse fra Rigspolitiet.

”Rigspolitiet kan henvise til Transport- og Bygningsministeriets besvarelse af 9. december 2015 af spørgsmål nr. 123 (Alm. del) fra Transport- og Bygningsudvalget, hvoraf det fremgår, at taxiloven ikke er omfattet af fællesskabslovgivningen. Henset til, at reglerne herom således som udgangspunkt ikke er ens i EU, har hverken Københavns Politi eller Rigspolitiet indhentet oplysninger fra andre landes myndigheder eller i øvrigt etableret et samarbejde om metoder til efterforskning og identifikation af ulovlig taxikørsel.

Københavns Politi har endvidere oplyst, at politikredsen er bekendt med, at SKAT har modtaget oplysninger fra de hollandske skattemyndigheder om godt 2.000 Uber-chaufførers indtægter i Danmark i 2014 og 2015.

Københavns Politi afventer fortsat at modtage oplysningerne fra SKAT. Politikredsen vil herefter – samt i lyset af de domme om overtrædelse af taxiloven, som forventes afsagt af Østre Landsret den 17. november 2016 – vurdere i hvilket omfang oplysningerne kan indgå i politiets fremadrettede efterforskning.”

”Københavns Politi har oplyst, at politikredsen på baggrund af den afsagte dom i Østre Landsret den 18. november 2016 har anmodet SKAT om udlevering af en kopi af den liste over Uber-chauffører, som SKAT er kommet i besiddelse af.

Når listen er modtaget, vil politikredsen vurdere, i hvilket omfang oplysningerne kan indgå i kommende sigtelser mod Uberchauffører.”


Læs også

Gældende praksis
Læs Dansk Taxi Råds svar på aktuelle spørgsmål omkring ny taxilov
Læs mere
Overblik over tilsynsforpligtelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har opdateret overblikket over kommunernes tilsyn på taxiområdet
Læs mere
3. ansøgningsrunde
Nye regler for garanti ved 3. ansøgningsrunde
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter