Kamp om offentlig kørsel

Ny taxilov tillader flere aktører i kampen om den offentlig kørsel og det kan underminere taxiforretninger i landdistrikterne

25-08-2017 | Tekst: Christina Hammer | ch@taxi.dk

Den helt store knast i forslaget til ny taxilov, der for nylig har været i høring, er udvidelsen af markedet for offentlig kørsel. Det mener Dansk Taxi Råd, der i sit høringssvar er skeptiske overfor denne udvidelse og peger på risikoen for at endnu flere landvognmandsforretninger vil bukke under.

I dag foregår den offentlige kørsel gennem trafikselskaberne, men med ny lov udvides markedet til fremadrettet også at gælde den kørsel, som kommunerne rent lovmæssigt er forpligtet til at udføre. Det vil sige, at kommunen gennem egne udbud kan lave kontrakter med vognmænd, der ikke anvender deres tilladelser til taxikørsel og derfor har færre udgifter, da bilerne ikke er udstyret som taxier.

”Man kan godt argumentere for, at kørslen sagtens kan foregå uden taxiudstyr, men det er jo ikke videre hensigtsmæssigt, når lovarbejdet har fokuseret på netop at sikre taxierne i landdistrikterne, at man så stiller et forslag, der vil gøre livet endnu sværere for netop taxivognmænd på landet. Udvidelsen vil underminere grundlaget for at drive taxiforretning i landdistrikterne”, siger Trine Wollenberg, direktør i Dansk Taxi Råd, der peger på en rapport fra Deloitte, som netop viser krisen hos taxivognmænd på landet.

”Analysen dokumenterede, at omsætningstilbagegangen har været markant udenfor hovedstaden, hvor størstedelen af vognmændenes indtjeningsgrundlag er baseret på offentlige kørselsopgaver. Det grundlag risikerer man yderligere at udhule, hvis ændringen fastholdes, hvor vognmænd vil kunne bruge deres universaltilladelse til at byde ind på offentligt kommunalt lovbestemt kørsel uden at skulle være tilsluttet et kørselskontor. Forslaget tager således ikke højde for, at en væsentlig del af grundlaget af taxiforretningen er beroende på offentlig kørsel og at denne kørsel indirekte understøtter taxierne lokalt”, lyder det i høringssvaret fra Dansk Taxi Råd.

Ru: To systemer i overgangsperioden

Den anden store knast i forslaget til ny taxilov er forslaget om at køre to forskellige systemer i overgangsperioden, således at gamle tilladelser kun kan køre under de nuværende bestillingskontorer og nye tilladelser kun kan køre under de ny kørselskontorer.

”Set i lyset af den struktur taxierhvervet er underlagt i dag, må det anses som en meget uhensigtsmæssig bestemmelse, idet et eksisterende taxiselskabs videre drift er afhængig af, at konvertering af tilladelse til taxikørsel og tilladelse til bestillingskontor, sker samtidig. Ligeledes er et nystartet kørselskontor begrænset, såfremt der ikke sker konvertering af taxitilladelser”, skriver Dansk Taxi Råd i høringssvaret og foreslår i stedet, at det i overgangsperioden frem til 2021, tillades, at et bestillingskontor kan indgå aftale med indehavere af universaltilladelser og et kørselskontor kan indgå aftale med indehavere af taxitilladelser.

”Ved at mikse de to systemer sikrer man en smidig og fleksibel omstillingsproces, som man altså ikke får, hvis man fastholder at køre de to forskellige systemer sideløbende i overgangsfasen”, siger Trine Wollenberg, der i øvrigt generelt er tilfreds med udkastet til ny taxilov.

”De grundlæggende hjørnestene, som lovforslaget er bygget op omkring, udgør en både nødvendig og tiltrængt modernisering af taxibranchen og det er vores opfattelse, at den ny lov vil gøre det muligt at drive taxivirksomhed på langt mere fleksible og moderne vilkår, hvilket længe har været et ønske fra branchens side”, siger Trine Wollenberg.

 Relaterede Nyheder

Læs også

Nye energi- og miljøklassekrav til taxier
Nye energi- og miljøklassekravene til taxier m.v. træder i kraft 1. januar 2019
Læs mere
Forudindtaget kampagnejournalistik
B.T.s kampagneserie om taxibranchen får hårde ord med på vejen af Dansk Taxi Råd
Læs mere
Farvel og på gensyn
Dansk Taxi Råd bliver til Dansk PersonTransport ved årsskiftet
Læs mere

Kontakt
Dansk Taxi Råds administration 
Valhøjs Allé 126  
2610 Rødovre

Tlf.: 38 77 78 90  
Fax: 38 71 78 91 
E-mail: dtr@taxi.dk

Følg os
 

Tilmeld nyhedsbrev


Accepter cookies

taxi.dk bruger cookies til statistik og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Klikker du på et link på vores website, accepterer du samtidig cookies fra taxi.dk

Accepter